Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

"Πράσινα" Φωτιστικα LED

"Πράσινα" LEDs
Η δαπάνη ενέργειας για την παραγωγή μιας λυχνίας LED είναι λιγότερο από 2% της συνολικής κατανάλωσης κατά την διάρκεια της ζωής της. Καταρρίπτεται έτσι η φημολογία της παρασκευής για φωτιστικα LED χρειάζεται περισσότερη ενέργεια από ότι εξοικονομείται κατά την χρήση τους. Διαπιστώθηκε ότι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως καταναλώνουν περίπου 3,302 κιλοβατώρες, όπου οι φθορισμού και οι LED λαμπτήρες χρησιμοποιούν η καθεμιά λιγότερο από 670 κιλοβατώρες στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Αυτό μεταφράζεται σε μια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 80 τοις εκατό. Μελλοντικές βελτιώσεις στα φωτιστικά LED θα μειώσουν περαιτέρω το ενεργειακό ίχνος. Όσο η αποδοτικότητα των λαμπτήρων LED αυξάνεται τόσο υψηλότερη απόδοση Lumen ανά watt θα επιτυγχάνεται.

Φωτιστικα Κωστης.