Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Το φως είναι ζωή


Κινητήρια δύναμη της ζωής στον πλανήτη που ζούμε, γενεσιουργός αιτία της πραγματικότητας γύρω μας αποτελεί ο Ήλιος, που βασικό του χαρακτηριστικό είναι το Φως που εκπέμπει , και οι ιδιότητες του όπως αυτές επενεργούν στον μικρόκοσμο ή τον μακρόκοσμο της φύσης, για να δημιουργήσουν το φαινόμενο της ζωής. Χωρίς τον ήλιο, ζωή δεν θα υπήρχε και κατά συνέπεια μπορεί κανείς να πει ότι : Το φως είναι ζωή. Όπως όμως αποδεικνύει η πραγματικότητα, ειδικά στη χώρα μας, το τι πρέπει να γίνει και ποιοι πρέπει να εργαστούν, για να υπάρχει σωστός σχεδιασμός στο φωτισμό, του περιβάλλοντος , εσωτερικού ή εξωτερικού, ιδιωτικού ή δημόσιου οι περισσότεροι το αγνοούμε. Στο εργαστήριο φωτιστικών Κωστής, δημιουργούμε φωτιστικα σύμφωνα με την απαραίτητη μελέτη φωτισμού και είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε φωτιστικα και βάση μελέτης του χώρου.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΩΣΤΗΣ