Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Τεχνητός φωτισμός

Τεχνητός φωτισμός
Ο τεχνητός φωτισμός επηρρεάζει έναν εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Μπορει να «θάψει» ή να αναδείξει το περιβάλλον, να αλλοιώσει ή να τονώσει τα χρώματα, να εξαφανίσει ή να τονίσει σημαντικές λεπτομέρειες, να μας φτιάξει ή να μας χαλάσει τη διάθεση και να μας επηρρεάσει θετικά ή αρνητικά. Αποδεδειγμένα ο τεχνητός φωτισμός φτιάχνει το 80% της «ατμόσφαιρας» οποιουδήποτε χώρου. Γι' αυτό και είναι σημαντική η επιλογή φωτιστικού. Η εταιρεία Kostis Lighting έχει φωτιστικά για κάθε χώρο, εσωτερικό και εξωτερικό καθώς επίσης φωτιστικα για κάθε είδος φωτισμού.