Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Προσωπικότητα και φωτισμός

Φωτιστικα - Αισθητηριακά ερεθίσματα όπως είναι το φως, συναγωνίζονται τις άλλες διανοητικές δραστηριότητές μας. Για το λόγο αυτό, είναι δύσκολο ορισμένοι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι εσωστρεφείς, να εργαστούν σε έντονα φωτισμένους χώρους. Αντιθέτως οι εξωστρεφείς, μπορούν να ανεχθούν εντονότερες «αισθητηριακές επιθέσεις» στο περιβάλλον εργασίας τους. Ο φωτισμός επηρεάζει την ψυχική μας κατάσταση και μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την παραγωγική μας δραστηριότητα. Για να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση και την δημιουργικότητα μας, πρέπει να καταλάβουμε τι λειτουργεί καλύτερα για εμάς ανάλογα με τον χαρακτήρα μας και να το εφαρμόσουμε επιλέγοντας τα κατάλληλα φωτιστικά. Αυτή η γνώση, πρέπει να αποτελέσει «οδηγό» για την αγορα φωτιστικών και του σωστού φωτισμού που θα υπάρχει στον χώρο μας, ώστε να αποφύγουμε το γεγονός του να παρασυρόμαστε από τις αισθήσεις μας.