Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

LED


Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια ζωής των LED, όπως για παράδειγα: καθοδηγητές ισχύος (τροφοδοτικά), πακετάρισμα και συσκευασία, θερμοκρασία κ.α.. Η βιομηχανία, είναι μάρτυρας μιας ραγδαίας προόδου στην ανάπτυξη των LED, ειδικά στα πλαίσια του φωτισμού και της διακόσμησης γενικότερα. Τα φωτιστικά συστήματα τα οποία συμπεριλαμβάνουν LED, γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλή, ιδιαίτερα στο κομμάτι των μεταφορών και σε φωτιστικές εφαρμογές ανάδειξης, εξαιτίας κυρίως της αποδοτικότητας τους και του μεγέθους τους. Ωστόσο παρόλη την αυξανόμενη δημοτικότητα τους και την αναπτυσσόμενη τεχνολογία τους, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την διάρκεια της απόδοσης τους. Παρόλο που τα LED θεωρητικά έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν έως 100.000 ώρες, διάφοροι παράγοντες ενδεχομένως μπορούν να μειώσουν την ζωή τους. Με τις σημερινές μεθόδους απαιτούνται χιλιάδες ώρες για την αξιολόγηση της απόδοσης τους και της διάρκειας ζωής τους. Συχνά συμβαίνει το γεγονός δεδομένου ότι η τεχνολογία των LED ωριμάζει ραγδαία, τα δεδομένα από τις δοκιμές αυτές να καθίστανται απαρχαιωμένα , πριν καλά καλά οι έρευνες αυτές ολοκληρωθούν.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΩΣΤΗΣ